O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

PSON jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, pozarządową, dobrowolną, w pełni autonomiczną, działającą na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz opiekunów, bez względu na rodzaj posiadanej dysfunkcji i przedział wiekowy, nie kierując się przynależnością do Stowarzyszenia. Zobacz więcej...

Aktualności

Aktualności

Aktualności dotyczące działalności stowarzyszenia.
Zobacz więcej...