Zarząd główny Polskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie informuje, że w ostatnim czasie na nasze ręce wpływają z całej Polski listy z prośbą o wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych.
Pragniemy przekazać, że aktualnie środki finansowe na działalność statutową przeznaczamy na organizację integracyjnych wydarzeń dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.