GOPS w Gdowie poszukuje specjalistów
(psychologa i logopedy oraz specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeuty).

 

Zapytanie Ofertowe PDF