Składki członkowskie

Szanowni członkowie Polskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie!

Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich na konto PSON: Pekao SA 73 1240 4650 1111 0000 5150 9828.
Cały uzyskany przychód umożliwi poprawę trudnej sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
Pozwoli nam to również zweryfikować liczbę członków PSON.

Liczymy na Państwa przychylność i wsparcie. :)

ZG PSON