Pani Grażynie Dąbrowskiej
Prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
Pani Janiny Momot

składają członkowie Zarządu i Stowarzyszenia PSON

Ś.P. Janina Momot była więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
W cierpieniu i głodzie przeżyła tam prawie trzy lata.
Pomimo ciężkich doświadczeń życiowych do końca pozostała radosna, ciepła i pełna energii.
Pamięć o niej pozostanie z nami na zawsze.