Prezes naszego zarządu 14.IX.2016 uczestniczył w posiedzenie Kapituły Samorządu Równych Szans.