W dniu 16 marca 2017 odbędzie się konferencja  pt. „Biznes ukierunkowany społecznie” . Zostaliśmy  zaproszeni przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach do wzięcia czynnego udziału w tym wydarzeniu. Serdecznie zapraszamy !!!


Program konferencji:

10.00-10.30 Uroczyste otwarcie konferencji zaproszeni goście:
Katarzyna Wojtanowicz Członek Zarządu Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON

Piotr Piotrowski Wójt Gminy Mogilany

Marek Malec Prezes Galicyjskiej Izby Gospodarczej

Marek Krobicki Prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Konarach

10.30 - 10.45 Teresa Misina (Spółdzielnia Socjalna Równość) „Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu”
10.45 - 11.00 Dorota Adamska (BP) „Dobra praktyka biznesu ukierunkowanego
społecznie na przykładzie BP”
11.00-11.15 Natalia Gębka (Bonifraterska Fundacja Dobroczynna) „Prawa ważna
sprawa”
11.15- 11.30 Aneta Zębala (PFRON Oddział Małopolska) „Finansowe wsparcie
pracodawców na otwartym rynku pracy ze środków PFRON”
11.30 - 11.45 Monika Pyrczak-Piega (Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych)
„Profil niepełnosprawnego pracownika”
11.45 - 11.55 Paweł Salawa (Bonifraterska Fundacja Dobroczynna) „(Nie) pełnosprawny
w pracy”
11.55 - 12.10 Agnieszka Ozga Kaczmarska (Bonifraterska Fundacja Dobroczynna)
Prezentacja projektu „Sprawni w pracy”
12.10 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 13.15 Panel dyskusyjny „Jak urzeczywistnić społecznie odpowiedzialny biznes?”
Marek Malec Prezes Galicyjskiej Izby Gospodarczej

Dorota Niemiec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie

Teresa Misina Spółdzielnia Socjalna Równość

Lokalni przedsiębiorcy

13.15 Podsumowanie i zakończenie
W trakcie konferencji dostępne będą stoiska informacyjno – eksperckie