Współpraca PSON z Najwyższą Izbą Kontroli

 

W dniu 17 maja 2018 Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała dostępność peronów, dworca, pociągów – ogólnie całej infrastruktury PKP dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Arkadiusz Warchał przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych sprawdzał dostępność terenów PKP dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
Już niebawem ukaże się całościowy raport NIK dotyczący dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Dostępność obiektów PKP
Dostępność obiektów PKP
Dostępność obiektów PKP
Dostępność obiektów PKP