UPJP2pson

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Nauk o Rodzinie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

 

 

zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim”, pod tytułem:

 

Jakość życia osób w niepełnosprawności

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

 

która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019, w Krakowie.

 

 

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w czerwcu 2010 roku i w całości była poświęcona doświadczeniom budowania systemu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Podczas drugiej edycji konferencji (2015), dzieliliśmy się wieloma nowymi doświadczeniami w pracy ze studentami z niepełnosprawnością, wymienialiśmy dobre praktyki, nadto poszerzyliśmy  obszar naszych rozważań o  tematykę związaną z pozauczelnianym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami.

W roku 2017 rozważania były poświęcone tematyce funkcjonowania społecznego i zawodowego dorosłych osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach - edukacji, pracy, rodziny i innych.

W roku 2019 naszą uwagę pragniemy skoncentrować na zagadnieniach jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienie jakości w ostatnich latach jest popularne głównie na gruncie public relations i marketingu. Nie zmienia to jednak faktu, że termin ten odnoszony jest od wielu już lat do jakości życia osób ze specjalnymi potrzebami. W związku z wieloma zmianami zachodzącymi w przestrzeni funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Polsce, a co za tym idzie zmieniającą się jakością ich życia, chcemy zaprosić Państwa do wspólnej refleksji nad tym zagadnieniem. Zależy nam, aby nie tylko lepiej poznać jego zakres, ale także zaobserwować dziejącą się na naszych oczach zmianę. Aby namalować jak najszerszą panoramę swoje zaproszenie kierujemy do naukowców różnych specjalności - pedagogów, socjologów, specjalistów nauk o rodzinie, filozofów, teologów czy prawników.

W myśl zasady „nic o nas bez nas” do szerokiej współpracy zapraszamy osoby zmagające się z różnego rodzaju wyzwaniami; liczymy na to, że Państwa obecność pozwoli nam na jak najbardziej praktyczne ujęcie przedmiotowego zagadnienia.

 

******************************************************************

 

Konferencja organizowana jest przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Instytut Nauk o rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy czynnej współpracy wiodących jednostek naukowych z całej Polski oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, które od ponad 30 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

******************************************************************

 

 

W toku konferencji chcielibyśmy poruszyć następujące tematy:

 

 1. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w grupach społecznych (klasa szkolna, społeczność akademicka itp...); środowisko rówieśnicze jako społeczna grupa wsparcia OzN,

 2. Satysfakcja życiowa i samoocena osób z niepełnosprawnościami,

 3. Aspiracje życiowe osób z niepełnosprawnością;

 4. Organizacje pozarządowe i ich rola w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnościami

 5. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, alternatywne i wspomagające formy zatrudniania.

 6. Kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnościami,

 7. Komunikacja werbalna i pozawerbalna oraz jej wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami

 8. Ekonomiczno-prawny kontekst funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,

 9. Rodzina jako znaczący czynnik wsparcia osób z niepełnosprawnością; osoby
  z niepełnosprawnościami w różnych rolach społecznych; psychologiczne i socjologiczne aspekty funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

Planowane są obrady plenarne i obrady w sekcjach.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i czekamy na Państwa zgłoszenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

dr Katarzyna Kutek-Sładek – 509 59 41 46, konferencja@jakosczycia.org.pl

mgr Agnieszka Czulak – 505 515 093 konferencja@jakosczycia.org.pl

Dawid M. Patalong –  konferencja@jakosczycia.org.pl

 

Formularz zgłoszeniowy -> <szczegóły zgłoszenia>

 

W imieniu organizatorów

Katarzyna Kutek-Sładek

Agnieszka Czulak

Dawid M. Patalong