Konferencja "Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży"

 

Jako wieloletni organizator sportu i turystyki dzieci i młodzieży dbamy o to aby być zawsze na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa - w związku z tym Prezes naszego Stowarzyszenia weźmie udzial w konferencji Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży", która odbędzie się w Krakowie w dniu 20 października 2017 r.
Konferencja jest organizowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK i Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 Plakat

 

Program Konferencji pt. "Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży":

10.00-10.15 – Mgr inż. Jerzy Kapłon (COTG PTTK), dr Piotr Cybula (AWF w Krakowie, UE w Katowicach), Otwarcie konferencji. Wprowadzenie

10.15-10.30 - Dr Bożena Alejziak (AWF w Krakowie), Korzyści i zagrożenia turystyki dzieci i młodzieży

10.30-10.45 – Mgr Andrzej Gordon, Funkcje i dysfunkcje otoczenia prawnego turystyki kwalifikowanej dzieci i młodzieży

10.45-11.00 - Dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), Szkoła a faktyczny organizator turystyki szkolnej - wybrane problemy prawne

11.00-11.15 - Dr Dominik Wolski (GWSH), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w turystyce górskiej - uwarunkowania prawne

11.15-12.00 - dyskusja i przerwa kawowa

12.00-12.15 - Prof. dr hab. Joanna Haberko (UAM), Konieczność przyjmowania leków przez małoletniego w związku z chorobą a zorganizowany wyjazd turystyczny

12.15-12.30 - Prof. dr hab. Jerzy Gospodarek (SGH), Zawieranie umowy przewozu przez osoby niepełnoletnie

12.30-12.45 - Prof. dr hab. Hanna Zawistowska (SGH), Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi imprez dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki

12.45-13.00 - Dr Piotr Piskozub (UMCS), Obowiązek opieki nad uczestnikiem „imprezy” lub „wycieczki” organizowanej przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

13.00-13.30 dyskusja

13.30-13.45 - Dr Wojciech Robaczyński (UŁ), Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez małoletniego uczestnika imprezy turystycznej

13.45-14.00 - Dr Wojciech Górowski (UJ), Odpowiedzialność karna za wypadki z udziałem dzieci i młodzieży na szlakach turystycznych

14.00-14.15 - Prof. dr hab. Piotr Mostowik (UJ), Jurysdykcja krajowa sądów i organów państwa chwilowego pobytu dziecka

14.15.14.30 - Dr Piotr Cybula (AWF w Krakowie, UE w Katowicach), Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna

14.30-15.00 – dyskusja i przerwa kawowa

15.00-15.45 – PANEL DYSKUSYJNY z udziałem przedstawicieli praktyki

15.45-16.00 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji