"Realizacji przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych"

 

          W dniu 28 listopada 2017 na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych dr Katarzyna Kutek-Sładek wzięła udział w panelu ekspertów na temat "Realizacji przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych". Panel został zorganizowany w związku z planowana przez NIK kontrolą w uczelniach wyższych w powyższym temacie. W debacie wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, PFRON, organizacji pozarządowych i inni.

Panel ekspertow w NIK
Panel ekspertow w NIK
Panel ekspertow w NIK