Nie żyje Piotr Pawłowski,

prezes i założyciel Integracji

 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację, o śmierci Piotra Pawłowskiego - wspaniałego człowieka i aktywnego działacza na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Przez wiele lat swojej działalności spowodował, że potrzeby osób z niepełnosprawnością zaczęły być zauważane, zaczęto o nich mówić publicznie.
Przyczynił się do prawdziwej integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem, m.in. poprzez stworzenie czasopisma Integracja oraz Fundacji o tej samej nazwie.
Będzie nam go brakowało, ale jego misja będzie kontynuowana...

 

Piotr Pawłowski

Foto źródło: www.niepełnosprawni.pl