Udział PSON w Konferencji naukowej Interesariusze Pomocy Społecznej

W dniu 19 marca 2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Stalowe 17 została przedstawiona działalność Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

Konferencja objęła następujące obszary tematyczne:

  1. Teoretyczna i praktyczna perspektywa problemów związanych z określeniem zadań, potrzeb i oczekiwań interesariuszy pomocy społecznej;
  2. Identyfikacja interesariuszy;
  3. Określania relacji zachodzących między organizatorami a beneficjentami pomocy społecznej;
  4. Problemy społeczeństwa konsumenckiego w świetle aktualnych wyzwań i problemów społecznych;
  5. Problematyka współpracy instytucji integracji i pomocy społecznej w środowisku;
  6. Działalność organizacji państwowych i pozarządowych na rzecz klientów pomocy społecznej.

 

Skan Certyfikatu