Szanowni Państwo,

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna informuje, że rozpoczęliśmy rekrutację beneficjentów do projektu pn. "Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  aktywizacja społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnosciami z powiatu myślenickiego i krakowskiego.

Dlaczego?

 W powiecie krakowskim oraz myślenickim wystepuje zagrożenie ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie  - w związku z tym  sw ramach projektu stworzyliśmy długofalowy program ukierunkowany na wsparcie społeczno - zawodowych obszarów funkcjonowania osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie.

Jak sie zgłosić ?

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, lub uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt z Biurem Projektu, znajdującego się w siedzibie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach 21, 32-040 Świątniki Górne. Telefon:  12 256 10 58 wewn. 28, e-mail: aktywni@bonifundo.pl.

 Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Ozga – Kaczmarska - Specjalista ds. diagnozy i ścieżki reintegracji