Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje projekt na rzecz osób w wieku 60+ "Senior w akcji
- na wolontariat nigdy nie jest za późno", który jest kontynuacją
zeszłorocznego projektu "Senior z pasją", który cieszył się dużym
zainteresowaniem.


Celem  projektu jest kompleksowe przygotowanie starszych osób do aktywności
społecznej w formie wolontariatu. W tym celu dla takich osób
przygotowaliśmy szkolenia "Senioralna Szkoła Wolontariatu" oraz wizytę
studyjną do Warszawy do placówek aktywnie współpracujących z
wolontariuszami-seniorami.


www.wolontariat.org.pl/krakow
www.facebook.com/wolontariatkrakow