Kapituła konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans"

 

W dniu 15 grudnia 2017 roku prezes PSON Katarzyna Kutek-Sładek na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej weźmie udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans". W ramach akcji małopolskie samorządy ubiegają się o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego za realizowane bądź zrealizowane projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności. Kapituła przyzna dwa główne tytuły „Samorządu Równych Szans” dla najlepszej gminy i powiatu.

 

Zaproszenie