Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Zgodnie z § 16 statutu PSON uprzejmie prosimy wszystkich Członków Zwyczajnych Polskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych o uregulowanie zaległych składek członkowskich za lata:
2013 (w wysokości 12 zł), 2014 (w wysokości 50 zł),
2015 (w wysokości 50 zł), 2016 (nie dotyczy – składki zawieszone).


Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie wywiążą się z w/w obowiązku członka do dnia 30 maja
2017 zgodnie z zapisami statutu PSON zostaną skreślone z listy członków Polskiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych.


Członkowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie opłacić zaległych składek
prosimy o kontakt mailowy z Zarządem PSON pson@pson.org.pl, lub kontakt telefoniczny 509 59 41 46,
w celu rozpatrzenia możliwości umorzenia zaległości.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu PSON nr 2 z dnia 29 marca 2017 roku składki
członkowskie zostają ustalone na poziomie 30 zł rocznie.


Termin wpłat za rok 2017 do dnia 30 maja 2017.

Pismo ZG Pson w sprawie uregulowania zaległych składek członkowskich.