W Krakowie powstała Strefa Czystego Transportu

Jaki wpływ zmiany te mają na osoby niepełnosprawne ? 

 

Strefa czystego transportu to narzędzie służące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, a także podnoszące ich komfort poruszania się.

 

http://www.pson.org.pl/static/media/stc.jpg

Po wprowadzeniu SCT na Kazimierz prawo wjazdu będą mieli mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń) oraz przedsiębiorcy (do końca 2025 r. - później będą musieli kupić samochody niskoemisyjne) i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi wjazd będą miały jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

W przepisach SCT wprowadzono szereg wyłączeń, rozszerzających katalog służb i pojazdów mogących w myśl ustawy wjeżdżać do strefy. I tak zgodnie z decyzją radnych będą mogli do niej wjeżdżać m.in. rowerzyści, taksówki (do końca 2025 r.), pojazdy przedsiębiorców mających siedzibę na obszarze strefy, samochodach kierowanych przez osoby niepełnosprawne, służb miejskich, pojazdów zaopatrzenia w określonych godzinach, aut lekarzy, pielęgniarek, położnych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Po zgłoszeniu do zarządu drogi do Kazimierza będą mogły też wjeżdżać kondukty pogrzebowe oraz orszaki ślubne.