Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Instytut Nauk o Rodzinie


Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych


Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII „Na Rzecz”
im. Marty Dąbkowskiej


Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
Wizerunek osób z niepełnosprawnościami –
społeczny odbiór niepełnosprawności
która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 roku (wtorek)
w Krakowie

 

Szczegóły na stronie www.wizerunekozn.pl

lub w załczniku = > <szczegóły konferencji>