W dniu 1 lipca 2016 roku przedstawiciele PSON, zaproszeni jako eksperci, wzięli udział w debacie dla środowiska osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia.

Organizatorem debaty było Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które jest liderem projektu, wraz z partnerami, którymi są: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka Sp. k., Debata była częścią projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa.

Szczegółowa informacja o projekcie Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa znajduje się pod adresem www.konwencja.pfon.org.

 

Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata
Debata