Uprzejmie informujemy, że decyzją Delegatów Walnego Zjazdu PSON w dniu 24 marca 2017 roku do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych wybrano:

1. Prezes Zarządu - dr Katarzyna Kutek-Sładek

wybrany uchwałą Walnego Zjazdu nr I-11/17

2. Wiceprezes Zarządu – Skarbnik -Michał Maciaszek
3. Sekretarz Zarządu - Tomasz Król
  

4. Czlonek Zarządu - Grażyna Dąbrowska

 

W imieniu Delegatów składamy serdeczne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie ustępującemu Zarządowi.