W dniu 5 maja br. w Urzędzie Gminy Mogilany odbyło się seminarium międzynarodowego projektu „Lights on Rights”.

 
Wsparliśmy tę inicjatywę swoim patronatem.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnorakich instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Zaproszeni prelegenci wygłosili bardzo ciekawe wykłady na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Pan dr Karol Bidziński z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach przedstawił sytuację osób z niepełnosprawnością w naszym kraju, pan Bogdan Dąsal Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych poruszył sprawę (nie)równości szans dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast pan Aleksander Waszkielewicz Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego zwrócił naszą uwagę na rolę samorządów w realizacji praw osób z niepełnosprawnościami.
Następnie organizatorzy seminarium pani Natalia Gębka oraz pani Magdalena Obrochta pracownicy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej przedstawiły swoją działalność prowadzoną w ramach projektu Erasmus+ „Lights on Rights”.
Głównym celem ich działań jest jak najszersze upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji ONZ oraz praw osób z niepełnosprawnościami.
Seminarium zakończono panelem dyskusyjnym, w którym każdy z obecnych miał szansę odnieść się do przedstawionych wcześniej treści.
Podsumowując przebieg spotkania można stwierdzić, iż przed Polską długa droga w należytym egzekwowania praw osób z niepełnosprawnościami, ale dobre chęci i podejmowanie licznych prób zbliża nas do celu.
 
Seminarium „Lights on Rights” zostało objęte patronatami honorowymi:
Józef Krzyworzeka - Starosta krakowski,
Witold Słomka - Burmistrz Świątnik Górnych,
Piotr Piotrowski -  Wójt Gminy Mogilany oraz
br. Eugeniusz Kret  - Prowincjał Zakonu Bonifratrów w Polsce.
Nad wydarzeniem czuwały również media: gazeta Dziennik Polski, Radio Kraków oraz TVP Kraków.
 

Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"
Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"
Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"
Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"
Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"
Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"
Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"
Seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"