Zapraszamy do wzięcia udziału 
w Projekcie „Nowy Start bez Barier”

W ramach projektu oferowane są: szkolenia zawodowe, staże zawodowe, 
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe 
kryteria:

  * w wieku 15-29 lat;
  * niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności
  * mieszkające na terenie województwa małopolskiego;
  * poszukujące pracy
  * nie kształcące się (w systemie dziennym) i nie szkolące się.

STRONA PROJEKTU