EEG Biofeedbeck

metoda, która wspiera funkcjonowanie człowieka w wielu obszarach.

 

eeg

 

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych uruchamia dla swoich członków pracownię EEG Biofeedbeck – zapraszamy do zapoznania się z metodą, która wspiera funkcjonowanie człowieka w wielu obszarach.

Treningi EEG Biofeedbeck będą realizowane od 1 lutego 2021 roku, w centrum Krakowa. Obowiązują zapisy – 790 594 146 lub prezes@pson.org.pl

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą diagnostyczno – terapeutyczną. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu odzwierciedla procesy psychofizjologiczne, z których osoba zwykle nie zdaje sobie sprawy, a które może świadomie kontrolować. Mózg poprzez komórki nerwowe przekazuje informacje do każdego zakątka ludzkiego ciała. Wielokrotne powtarzanie treningów wprowadza stałe zmiany w aktywności mózgu, powoduje ich świadomą kontrolę oraz pozwala na wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Biofeedback umożliwia kontrolę wybranych parametrów (np. fal mózgowych, aktywności mięśni), wykorzystując specjalistyczną aparaturę, która rejestruje i monitoruje odbierany sygnał. Sprzęt ten jest szeroko wykorzystywany w neurofizjologii, medycynie oraz w badaniach klinicznych. Razem z odpowiednim oprogramowaniem i konfiguracją pozwala na wizualizację aktywności wybranego parametru na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. 

 

Trening
Powyższy proces treningowy umożliwia naukę, kontrolę oraz optymalizację zmiany wybranej funkcji organizmu. Uzyskany efekt służy poprawie stanu zdrowia, świadomości stanów fizjologicznych oraz zwiększenie kontroli własnych możliwości. 

 

 

Rodzaj treningu

Zastosowanie

Trening zdrowia psychicznego

Redukcja przewlekłego zmęczenia, kontrola emocji i stresu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej, zwiększenie kreatywności, polepsza samopoczucie, wyciszenie i relaksuje

Treningi korekcji psycho-emocjonalnej

Nadwrażliwość na stres, napięcie psychofizyczne i psycho-emocjonalne, ADHD, wybuchy gniewu, nieśmiałość i wycofanie się, niestabilność emocjonalna, nerwica, fobie (m.in. fobie szkolne), lęk i niepokój

Treningi psycho-logopedyczne

Zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), trudności w nauce, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, problemy z czytanie, pisaniem, zaburzenia mowy, zaburzenia rozwoju mowy.

Trening dla pacjentów kardiologicznych

Arytmia, redukcja stresu, wyciszenie i relaksacja, kontrola oddechu

Trening rehabilitacyjny

Po udarach mózgu, po urazach czaszki, wylewy, zaburzenia snu, napięciowe bóle głowy, migreny.