Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w czasach COVID19

 

Wraz z epidemią COVID-19, która dotyka każdego z obywateli, zostały wprowadzone rozwiązania dedykowane osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Ich celem jest ułatwienie codziennego funkcjonowanie tej właśnie grupie naszego społeczeństwa. Nowe świadczenie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, rozszerzenie możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci do 18 roku życia czy orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa, to tylko niektóre z obowiązujących rozwiązań. Poniżej działania dedykowane osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom:

1. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. życia

2. Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych

3. Nowe świadczenie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych

4. Orzecznictwo. Przedłużenie uprawnień i wypłata świadczeń

5.  Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności

6. Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

7.Utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych  w Zakładach Aktywności Zawodowej

8. Zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

9. Zapewnienie  ciągłości  istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrów i Klubów Integracji Społecznej

10.  Zasiłek integracyjny bez zmian 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/10-faktow-o-wsparciu-osob-niepelnosprawnych-podczas-epidemii