CHCESZ  ZDOBYĆ UPRAWNIENIA, ZAWÓD MEDIATORA?

         

          Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie  zaprasza na szkolenie

 

MEDIACJE RODZINNE

Celem cyklu szkoleniowo - warsztatowego jest dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy, podstaw teoretycznych oraz stworzenie możliwości efektywnego ćwiczenia i rozwijania umiejętności w zakresie mediacji rodzinnych. Program zajęć realizowany jest w oparciu o standardy szkolenia mediatorów przyjętych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Szkolenie ukierunkowane jest na wykorzystanie mediacji w systemie pomocy dziecku i rodzinie, obejmuje 85 godzin dydaktycznych.

Po ukończeniu całości kursu uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego z powyższymi standardami (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności). Po ukończeniu szkolenia istnieje również możliwość dalszego doskonalenia i współpracy z doświadczonymi mediatorami.

        

Zajęcia odbędą się w Krakowie, w terminach:

13 – 14.05.2017 r.

27 – 28.05.2017 r.

17 – 18.06.2017 r.

01 – 02.07.2017 r.

w godz. 9.00 – 18.00.

 

Koszt 85 – godzinnego cyklu szkoleniowo – warsztatowego wynosi 1700 zł (tysiąc siedemset złotych) od osoby.

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 850 zł (w terminach: I – do 10.05.17, II – do 15.06.17) na konto Pekao SA: 73 1240 4650 1111 0000 5150 9828, z dopiskiem szkolenie z mediacji – imię i nazwisko uczestnika.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu.

Kierownik szkolenia – dr Katarzyna Wojtanowicz. Szkolenie poprowadzą doświadczeni mediatorzy i trenerzy.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres email: k_wojtanowicz@wp.pl w terminie do  30 kwietnia 2017 roku.  Dodatkowe informacje pod numerem tel. 604 60 19 80.

Zapraszamy!

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Blok 1

Wprowadzenie do szkolenia

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów rodzinnych

 1. Rozumienie konfliktu
 2. Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
 3. Zasady i przebieg mediacji - demonstracja procesu mediacji
 4. Specyfika prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych - wymagania stawiane przed mediatorem

Warsztat mediatora rodzinnego czyli mediacja w praktyce

Faza wstępna – otwarcie sesji mediacyjnej

 1. Omówienie etapu I
 2. Etap I w praktyce
 3. Trudności na I etapie
 4. Zastosowanie mediacji i przeciwwskazania

Blok 2

Faza II i III –  wysłuchanie stron i  definiowanie kwestii

 1. Wprowadzenie - przebieg etapu II
 2. Od wysłuchania stron do definiowania kwestii
 3. Trudności na II etapie
 4. Neutralny język w definiowaniu kwestii
 5. Jak definiować kwestie w praktyce
 6. Wysłuchanie stron i definiowanie kwestii
 7. Interesy, kwestie, stanowiska

Faza IV – Odkrywanie interesów stron

 1. Wprowadzenie - przebieg etapu IV
 2. Od stanowisk do interesów
 3. Jak budować zrozumienie dla interesów drugiej strony
 4. Etap IV w praktyce
 5. Trudności na etapie IV
 6. Nierównowaga stron
 7. Mocno skonfliktowane pary

Blok 3

Przemoc w mediacji

 1. Jak rozpoznawać przemoc
 2. Etapy cyklu przemocy
 3. Mediacja a przemoc
 4. Jak proponować inne formy pomocy

Dziecko w mediacji

 1. Potrzeby dzieci w sytuacji konfliktu rodzinnego
 2. Strategie stosowane przez dzieci
 3. Jak mediacja chroni interesy dzieci zaangażowanych w konflikt rodziców –  mediacja bez udziału dzieci
 4. Metody włączania dzieci w proces mediacji
 5. Kwestie mediacyjne związane z potrzebami dzieci

Na co pozwala nam polskie prawo

 1. Mediacja w postępowaniu procesowym
 2. Najważniejsze kwestie prawne związane z mediacją
 3. Inne rodzaje mediacji w polskim prawie

Blok 4

Faza V –  Poszukiwanie rozwiązań

 1. Wprowadzenie - przebieg etapu V
 2. Poszukiwanie rozwiązań w praktyce
 3. Trudności na etapie V
 4. Impas

Faza VI Negocjowanie i pisanie porozumienia

 1. Wprowadzenie - przebieg etapu VI:
 2. Forma etap IV w praktyce

Współpraca z komediatorem 

 1. Ja jako mediator rodzinny
 2. Jak wzmacniać swoją bezstronność i neutralność
 3. Symulacja podsumowująca

Podsumowanie szkolenia