Konkurs "Małopolski Samorząd Równych Szans"

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie już po raz piąty uczestniczyło w kapitule Konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans".
Jest to Konkurs corocznie organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Poniżej podziękowanie złożone na ręce Prezesa PSON.

 

 

 

Konkurs "Małopolski Samorząd Równych Szans"