Konsultacje społeczne Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce

W dniu 20 marca 2015 roku członkowie PSON wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju regionalnego w Krakowie. Więcej informacji o pracach nad Konwencją pod adresem: www.konwencja.org

Zapraszamy!!!!