Student studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie (pedagogika z interwencją kryzysową), poszukuje asystenta dydaktycznego na ok 4 godziny w tygodniu do pomocy w pisaniu pracy magisterskiej.
Student jest niepełnosprawny fizycznie w stopniu znacznym.
Stawka za godzinę pracy do ustalenia.

Dane do kontaktu:
tomasz.artur.wieloch@gmail.com
tel. 510 200 565