WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK!!!!!!

 

W bibliotece PSON dysponujemy następującymi wydawnictwami pokonferencyjnymi PSON:

    „Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych”
    „Rehabilitacja medyczna i społeczna”  Tom I
    „Udostępnienie przestrzeni osobom niepełnosprawnym i likwidacja barier” Tom II
    „Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych”  Tom III
    „Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach”
    „Sport szansą” 

 

Zapraszamy do odbioru książek za symboliczną darowiznę na rzecz Stowarzyszenia!!!!!!!!