Podsumowanie konferencji naukowej organizowananej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Polskie Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych w Krakowie.

 

W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Polskie Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych w Krakowie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks.prof dr hab. Janusz Mastalski – prorektor ds. studenckich i dydaktyki UPJPII. Przybyłych gości przywitała i konferencję prowadziła prezes naszego stowarzyszenia dr Katarzyna Kutek-Sładek.


Naszą konferencję zaszczycili swoim udziałem p. Marta Mordarska – dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON, pan Adam Stromidło – prezes Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Głuchych, a także wymienieni poniżej Prelegenci.


Wykład inauguracyjny Miejsce osób z niepełnosprawnością w demokratycznym społeczeństwie wygłosiła prof. dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

W sesji plenarnej wystąpili:
dr hab. Marta Bolińska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Paradygmaty szkolnictwa wyższego a edukacja osób z niepełnosprawnością

dr hab. Bernadeta Szczupał prof. APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), mgr Anna Szempińska (Uniwersytet Wrocławski) Aktywność społeczna studentów na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną we Wspólnocie L' Arche

dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) Spółdzielnie socjalne jako instrument zwiększania przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych

Michał Ostrowski (student - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Cogito ergo sum – albo o byciu niepełnosprawnym - moja perspektywa

mgr Monika Pyrczak-Piega (Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, UPJPII)
Jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce. 30 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Krakowie – wsparcie, inicjatywy, odbiorcy.

 

 

Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja


Po przerwie odbyły się obrady w dwóch sekcjach. Szczegóły w programie.

Trzecia edycja konferencji zebrała wielu specjalistów pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnością, udało się wymienić wiele doświadczeń , nawiązać kontakty z przedstawicielami uczelni i organizacji z całej Polski. Już dzisiaj zapraszamy na następną edycję konferencji w czerwcu 2018 roku.