Serdecznie zapraszamy do
udziału w projekcie

*"Sztuka - Terapia - Życie - wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnym
dzieckiem"oraz prosi o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa
stronie internetowej lub/i innych profilach internetowych*Projekt *polega
na wsparciu rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością w stopniu
lekkim i umiarkowanym* w codziennym trudzie wychowawczym. Celem projektu
jest poprawa jakości życia *dzieci niepełnosprawnych **oraz rodziców i
opiekunów* poprzez *zorganizowanie cyklu profesjonalnych i efektywnych
zajęć artystycznych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.*

Zajęcia w formie bezpłatnych warsztatów, spotkań i ćwiczeń poprowadzą m.in.
specjaliści w dziedzinie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagodzy,
psychologowie oraz certyfikowani terapeuci. Wartością dodaną będzie m.in.
rozwinięcie kompetencji społecznych osób biorących udział w projekcie, w
tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, empatii i asertywności. Rodzice
i opiekunowie będą mogli zdobyć wiedzę na temat możliwości terapii dziecka
i wybranych technik terapeutycznych oraz nauczą się redukować napięcie
emocjonalne spowodowane sytuacją rodzinną a także rozwijać swoje zdolności
artystyczne i wykorzystywać własne zasoby.

*Projekt zakłada cykl 6-ciu 2-godzinnych zajęć dla dzieci z
niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz w tym samym czasie
zajęć dla ich rodziców/opiekunów. Terminy i miejsce: *

   - *Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki *(Zajazd Kościuszkowski), ul.
   Białoprądnicka 3
   - soboty – godz. 10.00- 12.00 - 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11

   - *Klub Kultury Przegorzały,* ul. Kamedulska 70 ( wejście od ul.
   Szyszko-Bohusza)
   - soboty - godz. 10.00- 12.00 - 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11

   - *Klub Kultury Paleta*, ul. Wrocławska 91
    - soboty - godz. 10.00- 12.00 - 17.09, 01.10, 15.10, 29.10, *05.11*,
   26.11

- *Klub Kultury Mydlniki* ul. Balicka 289
    - piątki – godz. 18.00-20.00 – 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 18.11, 25.11

*Zapisy: telefonicznie lub osobiście w CK Dworek Białoprądnicki i w
pozostałych klubach – kontakt do klubów na stronie www.dworek.eu
<http://www.dworek.eu/>*

* Pełny harmonogram zajęć dostępny na stronie www.dworek.eu
<http://www.dworek.eu>
http://dworek.eu/81-aktualnosci/755-sztuka-terapia-%C5%BCycie.html
<http://dworek.eu/81-aktualnosci/755-sztuka-terapia-%C5%BCycie.html>*

Koordynator projektu: Dorota Halberda, tel. 12 420 49 62,
narzeczdworku@gmail.com

* ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Na Rzecz Dworku Białoprądnickiego PARTNERZY:
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”*
*Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków*
* Informacje: *www.dworek.eu oraz na profilu FB Stowarzyszenia:
https://www.facebook.com/stowarzyszenieNaRzeczDworkuBialopra
dnickiego/?fref=ts