Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Aleja Słowackiego 48
30-018 Kraków

pson@pson.org.pl

+48 12 419 8000 (phone contact is possible between 4:00 - 6:00)