12.09.2016, 13:22

Projekt Sztuka -Terapia - Życie

Serdecznie zapraszamy do
udziału w projekcie

*"Sztuka - Terapia - Życie - wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnym
dzieckiem"oraz prosi o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa
stronie internetowej lub/i innych profilach internetowych*Projekt *polega
na wsparciu rodziców i ...

więcej...

29.08.2016, 18:32

Idea Fair Play

https://www.ideafairplay.pl/assets/front/images/logo.png

Nasze Stowarzyszenie znajduje się na stronie www.ideafairplay.pl , na której możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, robiąc zakupy!

 

Podczas zakupów wybierz Nasze Stowarzyszenie - chcąc mu pomóc.

więcej...

22.08.2016, 18:22

Projekt 60+

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie realizuje projekt na rzecz osób w wieku 60+ "Senior w akcji
- na wolontariat nigdy nie jest za późno", który jest kontynuacją
zeszłorocznego projektu "Senior z pasją", który cieszył się dużym
zainteresowaniem.

więcej...

22.08.2016, 18:02

Projekt 30+

 

Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 01-07-2016 do 30-06-2017 r.

CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu aktywności zawodowej 30 biernych zawodowo/bezrobotnych ON zamieszkujących województwo małopolskie, w wieku 30 lat i więcej, w tym min 60%K, w zawodach deficytowych na regionalnym rynku pracy w okresie 1.07.2016 - 30.06.2017.

ZAKRES PROJEKTU: realizacja kompleksowego wsparcia, dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP i zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Dla każdego UP zostanie opracowany IPD, na podstawie którego zostaną dobrane pozostałe formy wsparcia, niezbędne do poprawy sytuacji UP na rynku pracy (pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe zatrudnienie wspomagane; każdy uczestnik otrzyma wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne, poza IPD, dobrane indywidualnie do jego potrzeb).

więcej...

05.07.2016, 22:36

Debata w Krakowie dla środowiska osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia

W dniu 1 lipca 2016 roku przedstawiciele PSON, zaproszeni jako eksperci, wzięli udział w debacie dla środowiska osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia.

więcej...

06.05.2016, 15:18

Wydarzenie: seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"

<strong>Wydarzenie: seminarium w ramach projektu Erasmus+ "Lights on Rights"</strong>

 
W dniu 5 maja br. w Urzędzie Gminy Mogilany odbyło się seminarium międzynarodowego projektu „Lights on Rights”.
Wsparliśmy tę inicjatywę swoim patronatem.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnorakich instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Zaproszeni prelegenci wygłosili bardzo ciekawe wykłady na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
 
 

więcej...

21.09.2015, 20:27

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w TVP

PSON po raz kolejny nawiązał współprace z Telewizją Polską. Tym frazem nasz sympatyk Barbara Kilian udzieliła w imieniu PSON wywiadu dla Telewizji Polskiej. Sprawa dotyczyła sytuacji dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w Polskich Kolejach Państwowych.

Poniżej materiał wyświetlony w Panoramie i Wiadomościach.

Zobacz wideo...