05.05.2015, 21:06

Giełda pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Giełda odbędzie się 28.05.2015 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 13:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1, (sala nr 245 i 247 - II piętro).
Proszę zabrać ze sobą CV.

więcej...

26.03.2015, 13:08

Konsultacje społeczne Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce

W dniu 20 marca 2015 roku członkowie PSON wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju regionalnego w Krakowie. Więcej informacji o pracach nad Konwencją pod adresem: www.konwencja.org

Zapraszamy!!!!

26.03.2015, 12:56

Udział PSON w Konferencji naukowej Interesariusze Pomocy Społecznej

W dniu 19 marca 2015 r. w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Stalowe 17 została przedstawiona działalność Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.

więcej...

11.03.2015, 16:09

Program edukacyjny DIY. Tryb warunkowy - animatorzy społeczno - kulturowi

Małopolski Instytut Kultury rozpoczyna rekrutację do pilotażowej edycji programu edukacyjnego pn. DIY. Tryb warunkowy, skierowanego do początkujących animatorów społeczno-kulturowych, osób chcących aktywnie działać w lokalnych środowiskach!

więcej...

11.03.2015, 10:50

Oferta pracy dla osoby z niepełnosprawnością!!!!!!

Konsultant Telefoniczny ds. Rekrutacji Polski HR Search & Selection Sp. z o.o.

więcej...

24.02.2015, 22:11

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na Konferencję naukową organizowaną w ramach Krakowskich Dni Integracji.

więcej...

19.02.2015, 21:40

Wyprzedaż książek.

 

WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK!!!!!!

 

W bibliotece PSON dysponujemy następującymi wydawnictwami pokonferencyjnymi PSON:

    „Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych”
    „Rehabilitacja medyczna i społeczna”  Tom I
    „Udostępnienie przestrzeni osobom niepełnosprawnym i likwidacja barier” Tom II
    „Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych”  Tom III
    „Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach”
    „Sport szansą” 

 

Zapraszamy do odbioru książek za symboliczną darowiznę na rzecz Stowarzyszenia!!!!!!!!

 

 

więcej...